Sadelmakeriskolan

i Tärnsjö

 

Yh-utbildning Sadelmakare

Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning

645 YH POÄNG

 


  

Stort Grattis till årets gesäller och mästare!
 
Onsdagen den 4/11 Blå hallen Gesällbrevsutdelning
Gesällbrev till Pia ter Bruggen, Linnéa Kanrell och Veronica Andersson. Mästarbrev till Mia Sunnman, trea från vänster.
Titta in under Gesällbrevsutdelning 2015 till vänster så finns det fler bilder!
 
 

Yrkeshögskoleutbildning Sadelmakare  

 

  ------------------- 

 

Sadelmakeriskolan startade 1993 och har sedan dess, under 22 år utbildat sadelmakare.

Utbildningen sker i skolform blandad med LIA 25% av utbildningen (Lärande i arbete). Teori och praktiska övningar varvas vid den egna arbetsbänken. Vi arbetar i ändamålsenliga, stora och ljusa lokaler, där hantverkskänslan sitter i väggarna.

25 % av utbildningen sker ute på företag i form av LIA. Fyra perioder om 8 veckor, där byte av företag för varje ny period sker.

Studerande får möjlighet att möta företagare, kunder, leverantörer och framför allt ta del av småföretagarandan. Företaget får en hantverkare som är mitt i eller i slutet av sin utbildning, som kan tillföra företaget sin resurs i form av arbete i befintlig produktion.

 

Lina Forslund och Gunilla Hall har arbetat med läderarbete till två stolar. Gamla stolar blir som nya!

 

 Ponnysele 

 

 

 Kristian Heinonen medeltida krigssadel

 

Cirkusmundering av Margona Saari

 

Yrkeshögskoleutbildning Sadelmakare

- Sadelmakare inom hästsport

- Sadelmakare inom bilsadelmakeri

Utbildningen utgår från svensk tradition och branschens normer. Vi vill bevara traditionell yrkeskunskap och vårt kulturarv. Bibehålla yrkeskategorin i Sverige och Skandinavien samt öka småföretagandet inom läder och skinnbranschen inom de inriktningar vi utbildar.

Läs mer under YH utbildning sadelmakare.

Alla ingående kurser måste vara avslutade och / med betyget godkänt i varje kurs, för att erhålla Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

I utbildningen Sadelmakare ingår

Sadelmakeri A, Grundkurs teknik, 18 veckor (90 YH-poäng)

Sadelmakeri B, Grundkurs, 14 veckor (70 YH-poäng)

Sadelmakeri C, 50 veckor (250 YH-poäng)

Yrkespraktik, 4 x 8 veckor, (160 YH-poäng) (termin 3 & 5)

Läderkunskap, 2 veckor (10 YH-poäng)

Selkunskap, 1 vecka (5 YH-poäng)         

Sadelkunskap, 1 vecka (5 YH-poäng) 

Projektarbete för bilsadelmakare, 2 veckor (10 YH-poäng) Valbar enbart för inriktningen bilsadelmakare, då utgår Sadelkunskap och Selkunskap)

Småföretagande, 3 veckor (15 YH-poäng)

Examensarbete, 8 veckor (40 YH-poäng) (Examensarbetet kan även användas för en gesällgranskning, om svårighetsgraden och teknikerna uppfylls.)

Med andra ord så kan en studerande både erhålla Kvalificerad yrkeshögskoleexamen samt Gesällbrev inom yrket!

 

 Packväskor

 

Jonas Wallo

 

Postväska av Monika Scott

 

Anders Eriksson undervisar i selning

 

 

Jag rekommenderar Din Studio