Sadelmakeriskolan

i Tärnsjö

 

Yh-utbildning Sadelmakare

Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning

645 YH POÄNG

 


Glad Påsk!

 


 

Vi förmedlar ett jobb inom sadelmakeri / sadelinpassning!

Kontakta : Lisbett Hammarås

Managing Director
----------------------------------------

Sharpman AB
Hogstad
SE-595 93 Mjölby, Sweden
Tel:      +46 (0)142 722 00
Dir:      +46 (0)142 29 39 25
Mobil:   +46 (0)73 629 62 50
Fax:      +46 (0)142 723 53
E-post:  lisbett.hammaras@sharpman.se  
Web:     www.sharpman.se

 


 

Arbetsprov pågår för de som sökt till utbildning sadelmakare.

23/4 samlas Ledningsgruppen för att ta del av ansökningarna och poängsätta dessa.

Den 24/4 meddelas resultatet över mail till de sökande. Därefter per post.

 

Sadelmakeriskolan startade 1993 och har sedan dess, under 21 år utbildat sadelmakare.

Utbildningen sker i skolform blandad med LIA 25% av utbildningen (Lärande i arbete). Teori och praktiska övningar varvas vid den egna arbetsbänken. Vi arbetar i ändamålsenliga, stora och ljusa lokaler, där hantverkskänslan sitter i väggarna.

25 % av utbildningen sker ute på företag i form av LIA. Fyra perioder om 8 veckor, där byte av företag för varje ny period sker.

Studerande får möjlighet att möta företagare, kunder, leverantörer och framför allt ta del av småföretagarandan. Företaget får en hantverkare som är mitt i eller i slutet av sin utbildning, som kan tillföra företaget sin resurs i form av arbete i befintlig produktion.

   

 Ponnysele 

 

 

 Kristian Heinonen medeltida krigssadel

 

Cirkusmundering av Margona Saari

 

Yrkeshögskoleutbildning Sadelmakare

- Sadelmakare inom hästsport

- Sadelmakare inom bilsadelmakeri

Utbildningen utgår från svensk tradition och branschens normer. Vi vill bevara traditionell yrkeskunskap och vårt kulturarv. Bibehålla yrkeskategorin i Sverige och Skandinavien samt öka småföretagandet inom läder och skinnbranschen inom de inriktningar vi utbildar.

Läs mer under YH utbildning sadelmakare.

Alla ingående kurser måste vara avslutade och / med betyget godkänt i varje kurs, för att erhålla Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

I utbildningen Sadelmakare ingår

Sadelmakeri A, Grundkurs teknik, 18 veckor (90 YH-poäng)

Sadelmakeri B, Grundkurs, 14 veckor (70 YH-poäng)

Sadelmakeri C, 50 veckor (250 YH-poäng)

Yrkespraktik, 4 x 8 veckor, (160 YH-poäng) (termin 3 & 5)

Läderkunskap, 2 veckor (10 YH-poäng)

Selkunskap, 1 vecka (5 YH-poäng)         

Sadelkunskap, 1 vecka (5 YH-poäng) 

Projektarbete för bilsadelmakare, 2 veckor (10 YH-poäng) Valbar enbart för inriktningen bilsadelmakare, då utgår Sadelkunskap och Selkunskap)

Småföretagande, 3 veckor (15 YH-poäng)

Examensarbete, 8 veckor (40 YH-poäng) (Examensarbetet kan även användas för en gesällgranskning, om svårighetsgraden och teknikerna uppfylls.)

Med andra ord så kan en studerande både erhålla Kvalificerad yrkeshögskoleexamen samt Gesällbrev inom yrket!

 

 Packväskor

  

Montering av dörrsida, Jonas Wallo

 

Louise Frykell arbetar med att bygga sadel

 

Anders Eriksson undervisar i selning